โปรแกรม 5 : รางวัลแห่งสุขภาพ  3,595 บาท

ตรวจ 25 รายการ

ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

Promotion : ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ AFP,CEA

ในราคา 900 บาท ราคาปกติ 1,360 บาท

 

ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Exam)

วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital Signs)

ตรวจหาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)

ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)

ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจวัดระดับน้ำตาล (FBS)

ตรวจการทำงานของไต (BUN)

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

ตรวจอัตราการกรองของไต (GFR)

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)

ตรวจสมรรถภาพและหน้าที่การทำงานของตับ (ALP)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (HBs Ag)

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (Anti HBs)

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีในเลือด (Anti HBc)

ตรวจหาโรคเก๊าต์ (Uric Acid)

ตรวจหาพยาธิและโปรโตซัว (Stool Direct smear)

ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ (Stool Occul blood)

ตรวจวัดตะกอนในปัสสาวะ (Urine Exam)

การตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 356214, 075 342125

ID LINE: @nchhos