คลินิกทันตกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิจัย
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ
คลินิกตรวจสุขภาพ
คลินิกจักษุ
คลินิกหู คอ จมูก
คลินิกศัลยกรรม
หน่วยไตเทียม
คลินิกกุมารเวช
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกกระดูกและข้อ
คลินิกสูตินรีเวช

"บริการดุจเครือญาติ ด้วยมาตรฐานและคุณธรรม"