top of page
19.gif

ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก

และตรวจหาเชื้อไวสัสตับอักเสบบีในเลือด

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 356214, 075 342125

ID LINE: @nchhos

bottom of page