แพคเกจพิเศษ

ดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยด้วยโปรโมชั่นเพื่อสุขภาพหลากหลาย

วัคซีน

ดูแลสุขภาพ

กายภาพบำบัด

"บริการดุจเครือญาติ ด้วยมาตรฐานและคุณธรรม"