top of page
ปวดเข่า.jpg

แพคเกจกายภาพ

สำหรับผู้ป่วยปวดเข่า

 

สาเหตุ

สาเหตุของการปวดเข่ามีมาก แต่นอกจากการปวดเข่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อแล้ว ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้ข้อเข่าที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือเล่นกีฬา ในคนที่ปวดเข่า มีอยู่น้อยที่เกิดจากน้ำหนักตัวเพิ่มมากกว่าปกติ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากอาชีพ เช่น ชาวนาที่ต้องยืนทำนาอยู่ตลอดเวลา ครูสอนหนังสือที่ต้องยืนสอนหน้าชั้นทุกวัน กรรมกรแบกหามที่รับน้ำหนักมาก

อาการ

ปวดเข่าออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะความรุนแรงของการเจ็บปวด คือ 
ประเภท 1 เป็นการปวดแบบปัจจุบันทันด่วน ซึ่งมักจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็น กล้ามเนื้อหรือพังผืดของข้อเข่า หัวเข่ามีการอักเสบและบวมและใช้ข้อเข่าไม่ได้ ทำให้ต้องเดินขาเป๋หรือเดินไม่ได้เลย ในกรณีนี้ ต้องคิดถึงการแตกหักของกระดูกบริเวณข้อเข่าด้วย 

ประเภทที่ 2  เป็นแบบเรื้อรังทีแรกก็ปวดๆ หายๆ ต่อมาปวดมากขึ้นจนแทบเดินไม่ไหว อาจมีประวัติการปวดนานหลายปี ประเภทนี้มักเป็นในข้อเข่าที่มีการเสื่อม หรือมี “กระดูกงอก” เกิดขึ้น โดยทั่วไปคำว่า กระดูกงอก มักจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้องอก ทำให้ไม่เป็นอันกินอันนอนไปหลายวัน น่าจะเรียกว่า มีหินปูนมาพอกจะถูกต้องกว่า

ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 356214, 075 342125

ID LINE: @nchhos

bottom of page